storage

  |   storage
(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

...

قیمت : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(NC 560 SFP (665249-B21

(NC 560 SFP (665249-B21

...

قیمت : ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال

HBA 16GB SN1000Q 1PORT

HBA 16GB SN1000Q 1PORT

...

قیمت : ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(HBA 81Q 8GB (AK344A

(HBA 81Q 8GB (AK344A

...

قیمت : ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

(HBA 82Q 8GB (AJ764A

(HBA 82Q 8GB (AJ764A

...

قیمت : ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

(HPE 16GB 2RX8 PC4-2133E (805671-B21

(HPE 16GB 2RX8 PC4-2133E (805671-B21

...

قیمت : ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR4 2400 (805349-B21

(16GB DDR4 2400 (805349-B21

...

قیمت : ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(3TB SATA6 ES3 (ST3000NM0033

(3TB SATA6 ES3 (ST3000NM0033

...

قیمت : تماس بگیرید

(4TB SATA6 ES3 (ST4000NM0035

(4TB SATA6 ES3 (ST4000NM0035

...

قیمت : ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال

(6TB SATA ES3 (ST6000NM0115

(6TB SATA ES3 (ST6000NM0115

...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB SAS12ES3 (ST6000NM0034

(6TB SAS12ES3 (ST6000NM0034

...

قیمت : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(6TB SAS6 ES3 (ST6000NM0095

(6TB SAS6 ES3 (ST6000NM0095

...

قیمت : ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال

(8TB SATA6 ES3 (ST8000NM0055

(8TB SATA6 ES3 (ST8000NM0055

...

قیمت : تماس بگیرید

(600GB SAS6 15K (ST3600057SS

(600GB SAS6 15K (ST3600057SS

...

قیمت : ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(300GB SAS6 15K (ST3300657SS

(300GB SAS6 15K (ST3300657SS

...

قیمت : ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC825TQ-600LPB

SC825TQ-600LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اسا ...

قیمت : ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(SAN STORAGE SFF 2040 (K2R80A

(SAN STORAGE SFF 2040 (K2R80A

...

قیمت : ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

DL380 G9 LFF

DL380 G9 LFF

در سرورهای HP ProLiant DL380 G9 قابلیت های بسیار زیادی در نظر گرفته شده است که از جمله می توان پشتیبانی از سی پی یوهای ...

قیمت : ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(146GB SAS6 15K (ST3146356SS

(146GB SAS6 15K (ST3146356SS

...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB SATA6 ES3 (ST6000NM0024

(6TB SATA6 ES3 (ST6000NM0024

...

قیمت : تماس بگیرید

(4TB SAS12ES3 (ST4000NM0034

(4TB SAS12ES3 (ST4000NM0034

...

قیمت : تماس بگیرید

(3TB SAS6 ES3 (ST3000NM0023

(3TB SAS6 ES3 (ST3000NM0023

...

قیمت : تماس بگیرید

(2TB SATA6 ES3 (ST2000NM0055

(2TB SATA6 ES3 (ST2000NM0055

...

قیمت : ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال

(1TB SATA6 ES3 (ST1000NM0033

(1TB SATA6 ES3 (ST1000NM0033

...

قیمت : تماس بگیرید

TS-1635-4G

TS-1635-4G

...

قیمت : ۷۴,۸۶۰,۰۰۰ ریال

TS-1253BU-RP-4G

TS-1253BU-RP-4G

...

قیمت : ۱۰۹,۱۳۰,۰۰۰ ریال

TS-1231XU-RP-4G

TS-1231XU-RP-4G

Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7GHz Quad Core ...

قیمت : ۷۸,۸۳۰,۰۰۰ ریال

TS-831X-4G

TS-831X-4G

Processor: Annapurna Labs Alpine AL-314 1.4GHz Quad Core ...

قیمت : ۴۴,۵۲۰,۰۰۰ ریال

TS-653B-4G

TS-653B-4G

...

قیمت : ۵۵,۶۴۰,۰۰۰ ریال

TS-563-2G

TS-563-2G

...

قیمت : ۳۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال

TS-531X-2G

TS-531X-2G

Processor: Annapurna Labs Alpine AL-314 1.4GHz Quad Core ...

قیمت : ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

TS-453BU-RP-4G

TS-453BU-RP-4G

...

قیمت : ۷۷,۲۱۰,۰۰۰ ریال

TS-431P2-1G

TS-431P2-1G

...

قیمت : ۱۹,۲۲۰,۰۰۰ ریال

TS-431P

TS-431P

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE ب ...

قیمت : ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال

TS-431XU

TS-431XU

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10G ...

قیمت : ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال

TS-431X2-2G

TS-431X2-2G

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برا ...

قیمت : ۲۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال

TS-253B-4G

TS-253B-4G

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برای نسل آی ...

قیمت : ۳۴,۸۱۰,۰۰۰ ریال

TS-251A-2G

TS-251A-2G

Processor: Intel Celeron N360 Dual Core 1.6GhZ, up to 2.48GHz ...

قیمت : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

TS-231-P2-1G

TS-231-P2-1G

...

قیمت : ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ ریال

(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

...

قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(8GB DDR4 2133E (805669-B21

(8GB DDR4 2133E (805669-B21

...

قیمت : ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال

(32GB DDR4 2400T (805351-B21

(32GB DDR4 2400T (805351-B21

...

قیمت : ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR3 14900R (708641-B21

(16GB DDR3 14900R (708641-B21

...

قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR3 12800R (672631-B21

(16GB DDR3 12800R (672631-B21

...

قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR3 10600R (627812-B21

(16GB DDR3 10600R (627812-B21

...

قیمت : ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال

(8GB DDR4 17000R (726718-B21

(8GB DDR4 17000R (726718-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(8GB DDR3 12800R (647899-B21

(8GB DDR3 12800R (647899-B21

...

قیمت : ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(8GB DDR3 12800E (669324-B21

(8GB DDR3 12800E (669324-B21

...

قیمت : ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

(8GB DDR3 10600R (500662-B21

(8GB DDR3 10600R (500662-B21

...

قیمت : ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

(8GB 5300(2x4GB) (397415-B21

(8GB 5300(2x4GB) (397415-B21

...

قیمت : ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(4GB DDR3 12800R (647895-B21

(4GB DDR3 12800R (647895-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(4GB 5300(2x2GB) (397413-B21

(4GB 5300(2x2GB) (397413-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(FAN SUPERMICRO (P0050AP4

(FAN SUPERMICRO (P0050AP4

...

قیمت : ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

(4GB DDR3 10600R (500658-B21

(4GB DDR3 10600R (500658-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(Caddy 3.5 G8 (651314-001

(Caddy 3.5 G8 (651314-001

...

قیمت : ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

(Caddy 2.5 G7 - G8 (500223-001

(Caddy 2.5 G7 - G8 (500223-001

...

قیمت : ۶۵۰,۰۰۰ ریال

(SFP 8GB (AJ718A

(SFP 8GB (AJ718A

...

قیمت : ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

(Power HP 1000W (399771-B21

(Power HP 1000W (399771-B21

پاور سرور وظیفه دارد تا انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات سرور را تامین کند. منبع تغذیه جریان متناوب شهری را به جریان مستقیم مورد ...

قیمت : ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(662522-001) HEAT SINK HP G8+

(662522-001) HEAT SINK HP G8+

سیستم های خنک کننده بر اساس نوع سرورها متنوع هستند و هر سروری ممکن است سیستم خنک کننده خاص خود را داشته باشد که با دیگری کاملا ...

قیمت : ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

(HBA SN1000Q (QW972A

(HBA SN1000Q (QW972A

...

قیمت : تماس بگیرید

 TS-451A-2G

TS-451A-2G

Processor: Intel Celeron N360 Dual Core 1.6GhZ, up to 2.48GHz ...

قیمت : ۲۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال

TS-831X-RP-4G

TS-831X-RP-4G

Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7GHz Quad Core ...

قیمت : ۵۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال

TVS-871U-RP-I3-4G

TVS-871U-RP-I3-4G

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برای ...

قیمت : ۱۱۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال

TVS-1271U-RP-i3-8G

TVS-1271U-RP-i3-8G

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برا ...

قیمت : ۱۷,۸۷۰,۰۰۰ ریال

TVS-EC2480U-SAS-RP-8GE-R2

TVS-EC2480U-SAS-RP-8GE-R2

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برای ...

قیمت : ۴۳۰,۴۴۰,۰۰۰ ریال

TS-653A

TS-653A

افزایش بهره وری کار با مدیریت ساده شده، به اشتراک گذاری فایل بین سیستم عامل های مختلف، راهکار جامع تهیه نسخه پشتیبان، مدیریت حس ...

قیمت : ۴۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال

TS-853U-RP

TS-853U-RP

افزایش بهره وری کار با مدیریت ساده شده، به اشتراک گذاری فایل بین سیستم عامل های مختلف، راهکار جامع تهیه نسخه پشتیبان، مدیریت حسا ...

قیمت : ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 TS-EC1280U-E3-4GE-R2

TS-EC1280U-E3-4GE-R2

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برای نسل آیند ...

قیمت : ۱۸۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال

TVS-471U-RP-i3-4G

TVS-471U-RP-i3-4G

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برای ن ...

قیمت : ۸۰,۸۲۰,۰۰۰ ریال

TVS-871U-RP-i5-8G

TVS-871U-RP-i5-8G

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برای ن ...

قیمت : ۱۲۹,۳۹۰,۰۰۰ ریال

TVS-871U-RP-i3-4G

TVS-871U-RP-i3-4G

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برای ن ...

قیمت : ۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

TVS-1271U-RP-i5-16G

TVS-1271U-RP-i5-16G

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برای ن ...

قیمت : ۱۴۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال

TVS-471

TVS-471

افزایش بهره وری کار با مدیریت ساده شده، به اشتراک گذاری فایل بین سیستم عامل های مختلف، راهکار جامع تهیه نسخه پشتیبان، مدیر ...

قیمت : تماس بگیرید

TVS-671

TVS-671

افزایش بهره وری کار با مدیریت ساده شده، به اشتراک گذاری فایل بین سیستم عامل های مختلف، راهکار جامع تهیه نسخه پشتیبان، مدیر ...

قیمت : تماس بگیرید

TS-863U-RP

TS-863U-RP

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برای نسل آینده ...

قیمت : تماس بگیرید

TS-463U-RP-4G

TS-463U-RP-4G

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برا ...

قیمت : ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

TS-451A-2G

TS-451A-2G

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برای ...

قیمت : ۲۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال

TAS-268

TAS-268

افزایش بهره وری کار با مدیریت ساده شده، به اشتراک گذاری فایل بین سیستم عامل های مختلف، راهکار جامع تهیه نسخه پشتیبان، مدیر ...

قیمت : تماس بگیرید

TS-451+

TS-451+

افزایش بهره وری کار با مدیریت ساده شده، به اشتراک گذاری فایل بین سیستم عامل های مختلف، راهکار جامع تهیه نسخه پشتیبان، مدیر ...

قیمت : تماس بگیرید

TS-231+

TS-231+

افزایش بهره وری کار با مدیریت ساده شده، به اشتراک گذاری فایل بین سیستم عامل های مختلف، راهکار جامع تهیه نسخه پشتیبان، مدیر ...

قیمت : تماس بگیرید

TS-453B-4G

TS-453B-4G

...

قیمت : ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

TVS-EC1680U-SAS-RP-16G-R2

TVS-EC1680U-SAS-RP-16G-R2

...

قیمت : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

TVS-882-I3-8G

TVS-882-I3-8G

Intel Core i3-6100 3.7GHz Dual Core processor ...

قیمت : ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ ریال

TS-231P-1GB

TS-231P-1GB

...

قیمت : ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

RAIL-B02

RAIL-B02

...

قیمت : ۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال

RAIL-B01

RAIL-B01

...

قیمت : ۵,۴۲۰,۰۰۰ ریال

RAIL-A02-90

RAIL-A02-90

...

قیمت : ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال

TS-873U-RP-8G

TS-873U-RP-8G

...

قیمت : ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

TS-1273U-RP-8G

TS-1273U-RP-8G

راهکارهای ذخیره سازی یکپارچه، طبقه بندی شده و با عملکردی بالا، ظرفیتی ایده آل برای اطلاعات زیاد، سازگاری با 10GbE برای نسل آیند ...

قیمت : ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

RAIL-A03-57

RAIL-A03-57

...

قیمت : ۷,۸۲۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR4 2133P (726719-B21

(16GB DDR4 2133P (726719-B21

...

قیمت : ۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR4 2400T (836220-B21

(16GB DDR4 2400T (836220-B21

...

قیمت : ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

(32GB DDR4 2133P (728629-B21

(32GB DDR4 2133P (728629-B21

...

قیمت : ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال

(2GB 2100 (301044-B21

(2GB 2100 (301044-B21

...

قیمت : ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

(1BG 2700 (358348-B21

(1BG 2700 (358348-B21

...

قیمت : ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB 5300(2x8GB) (413015-B21

(16GB 5300(2x8GB) (413015-B21

...

قیمت : ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(32GB DDR4 2133P (726722-B21

(32GB DDR4 2133P (726722-B21

...

قیمت : ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال

(CARD RAID LSI (9261-8I

(CARD RAID LSI (9261-8I

...

قیمت : ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال

(Caddy 3.5 G7 (373211-001

(Caddy 3.5 G7 (373211-001

...

قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ ریال

LC to LC Cable (AJ836A)

LC to LC Cable (AJ836A)

...

قیمت : ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

(CACHE BATTERY BACKUP LSI (9261

(CACHE BATTERY BACKUP LSI (9261

...

قیمت : ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

(CADDY 2.5 G8 (651687-001

(CADDY 2.5 G8 (651687-001

...

قیمت : ۶۵۰,۰۰۰ ریال

Storage D2700 AJ941A

Storage D2700 AJ941A

...

قیمت : ۷۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

Storage D3700 QW967A

Storage D3700 QW967A

...

قیمت : تماس بگیرید

TS-EC1680U-E3-4GE-R2

TS-EC1680U-E3-4GE-R2

Intel Xeon E3-1200 v3 family3.4GHz qUAD cORE ...

قیمت : ۲۱۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال

TVS-871URP-I5-8G

TVS-871URP-I5-8G

...

قیمت : ۱۳۲,۷۱۰,۰۰۰ ریال

RAIL-B01

RAIL-B01

...

قیمت : ۴,۶۴۰,۰۰۰ ریال

146Gb 10K 6G

146Gb 10K 6G

...

قیمت : تماس بگیرید

(Business 4Bay 4TB (STBP4000200

(Business 4Bay 4TB (STBP4000200

NASیا Network Attached Storage به سیستمی گفته می شود که کار اصلی آن نگهداری است. در حقیقت فایل ها را از طریق یک شبکه کامپیوتری ...

قیمت : تماس بگیرید

(Business 4Bay 8TB (STBP8000200

(Business 4Bay 8TB (STBP8000200

NASیا Network Attached Storage به سیستمی گفته می شود که کار اصلی آن نگهداری است. در حقیقت فایل ها را از طریق یک شبکه کامپیوتری ...

قیمت : تماس بگیرید

(Business 4Bay 12TB (STBP12000200

(Business 4Bay 12TB (STBP12000200

NASیا Network Attached Storage به سیستمی گفته می شود که کار اصلی آن نگهداری است. در حقیقت فایل ها را از طریق یک شبکه کامپیوتری ...

قیمت : تماس بگیرید