storage

  |   storage
(HBA 82Q 8GB (AJ764A

(HBA 82Q 8GB (AJ764A

...

قیمت : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(CACHE BATTERY BACKUP LSI (9261

(CACHE BATTERY BACKUP LSI (9261

...

قیمت : ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

(CARD RAID LSI (9261-8I

(CARD RAID LSI (9261-8I

...

قیمت : ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(Caddy 3.5 G8 (651314-001

(Caddy 3.5 G8 (651314-001

...

قیمت : ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

(Caddy 3.5 G7 (373211-001

(Caddy 3.5 G7 (373211-001

...

قیمت : ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

LC to LC Cable (AJ836A)

LC to LC Cable (AJ836A)

...

قیمت : تماس بگیرید

(SFP 8GB (AJ718A

(SFP 8GB (AJ718A

...

قیمت : ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

(Caddy 2.5 G7 - G8 (500223-001

(Caddy 2.5 G7 - G8 (500223-001

...

قیمت : ۶۵۰,۰۰۰ ریال

(POWER HP 1400W (720620-B21

(POWER HP 1400W (720620-B21

پاور سرور وظیفه دارد تا انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات سرور را تامین کند. منبع تغذیه جریان متناوب شهری را به جریان مستقیم مورد نی ...

قیمت : ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR4 2400T (836220-B21

(16GB DDR4 2400T (836220-B21

...

قیمت : ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

CSE-PT26L-B

CSE-PT26L-B

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال

SC847BE1C-R1K28LPB

SC847BE1C-R1K28LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خ ...

قیمت : ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC823TQ-635LPB

SC823TQ-635LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خ ...

قیمت : ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC815TQC-605LPB

SC815TQC-605LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SC813MFTQC-600LPB

SC813MFTQC-600LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

SC745TQ-R1200B

SC745TQ-R1200B

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

SC825TQC-600LPB

SC825TQC-600LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال

300GB 10K (350964-B22)

300GB 10K (350964-B22)

...

قیمت : ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال

146GB 15K (347708-B22)

146GB 15K (347708-B22)

...

قیمت : ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

10TB SATA (ST1000NM0016)

10TB SATA (ST1000NM0016)

...

قیمت : ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال

8TB SAS12 (ST8000NM0075)

8TB SAS12 (ST8000NM0075)

...

قیمت : ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال

4TB SAS 12 ES3 (ST4000NM0025)

4TB SAS 12 ES3 (ST4000NM0025)

...

قیمت : ۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال

X11SAE

X11SAE

...

قیمت : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

X10DRL-I

X10DRL-I

...

قیمت : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

X10DAL-I

X10DAL-I

...

قیمت : ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(FAN SUPERMICRO (P0050AP4

(FAN SUPERMICRO (P0050AP4

...

قیمت : ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

(6TB SAS12ES3 (ST6000NM0034

(6TB SAS12ES3 (ST6000NM0034

...

قیمت : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(4TB SATA6 ES3 (ST4000NM0035

(4TB SATA6 ES3 (ST4000NM0035

...

قیمت : ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

(8TB SATA6 ES3 (ST8000NM0055

(8TB SATA6 ES3 (ST8000NM0055

...

قیمت : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(300GB SAS6 15K (ST3300657SS

(300GB SAS6 15K (ST3300657SS

...

قیمت : ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

(600GB SAS6 15K (ST3600057SS

(600GB SAS6 15K (ST3600057SS

...

قیمت : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

...

قیمت : ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

(6TB SATA ES3 (ST6000NM0115

(6TB SATA ES3 (ST6000NM0115

...

قیمت : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(6TB SAS6 ES3 (ST6000NM0095

(6TB SAS6 ES3 (ST6000NM0095

...

قیمت : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(NC 560 SFP (665249-B21

(NC 560 SFP (665249-B21

...

قیمت : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(1BG 2700 (358348-B21

(1BG 2700 (358348-B21

...

قیمت : ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

(2GB 2100 (301044-B21

(2GB 2100 (301044-B21

...

قیمت : ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

(4GB  5300(2x2GB) (397413-B21

(4GB 5300(2x2GB) (397413-B21

...

قیمت : ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

(8GB  5300(2x4GB) (397415-B21

(8GB 5300(2x4GB) (397415-B21

...

قیمت : ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB  5300(2x8GB) (413015-B21

(16GB 5300(2x8GB) (413015-B21

...

قیمت : ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

(8GB DDR3 12800R (647899-B21

(8GB DDR3 12800R (647899-B21

...

قیمت : ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR3  10600R (627812-B21

(16GB DDR3 10600R (627812-B21

...

قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR3  12800R (672631-B21

(16GB DDR3 12800R (672631-B21

...

قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR3  14900R (708641-B21

(16GB DDR3 14900R (708641-B21

...

قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR4 2133P (726719-B21

(16GB DDR4 2133P (726719-B21

...

قیمت : ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR4 2400 (805349-B21

(16GB DDR4 2400 (805349-B21

...

قیمت : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(32GB DDR4 2400T (805351-B21

(32GB DDR4 2400T (805351-B21

...

قیمت : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(8GB DDR3  10600R (500662-B21

(8GB DDR3 10600R (500662-B21

...

قیمت : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

HBA 16GB SN1000Q 1PORT

HBA 16GB SN1000Q 1PORT

...

قیمت : ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(HPE 16GB 2RX8 PC4-2133E (805671-B21

(HPE 16GB 2RX8 PC4-2133E (805671-B21

...

قیمت : ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC825TQ-600LPB

SC825TQ-600LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اسا ...

قیمت : ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(SAN STORAGE SFF  2040  (K2R80A

(SAN STORAGE SFF 2040 (K2R80A

...

قیمت : ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

DL380 G9 LFF

DL380 G9 LFF

در سرورهای HP ProLiant DL380 G9 قابلیت های بسیار زیادی در نظر گرفته شده است که از جمله می توان پشتیبانی از سی پی یوهای ...

قیمت : ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(1TB SATA6 ES3 (ST1000NM0033

(1TB SATA6 ES3 (ST1000NM0033

...

قیمت : تماس بگیرید

(662522-001) HEAT SINK HP G8+

(662522-001) HEAT SINK HP G8+

سیستم های خنک کننده بر اساس نوع سرورها متنوع هستند و هر سروری ممکن است سیستم خنک کننده خاص خود را داشته باشد که با دیگری کاملا ...

قیمت : ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

Storage D2700 AJ941A

Storage D2700 AJ941A

...

قیمت : ۷۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

Storage D3700 QW967A

Storage D3700 QW967A

...

قیمت : تماس بگیرید