کارت

  |   کارت
(HBA 82Q 8GB (AJ764A

(HBA 82Q 8GB (AJ764A

...

قیمت : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(CARD RAID LSI (9261-8I

(CARD RAID LSI (9261-8I

...

قیمت : ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(NC 331FLR (684208-B21

(NC 331FLR (684208-B21

...

قیمت : ۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال

(NC 331FLR (684208-B21

(NC 331FLR (684208-B21

...

قیمت : ۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال

(NC 533FLR-T (700759

(NC 533FLR-T (700759

...

قیمت : ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

NC 360 T

NC 360 T

...

قیمت : ۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال

(NC 560 SFP (665249-B21

(NC 560 SFP (665249-B21

...

قیمت : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

HBA 16GB SN1000Q 1PORT

HBA 16GB SN1000Q 1PORT

...

قیمت : ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(662522-001) HEAT SINK HP G8+

(662522-001) HEAT SINK HP G8+

سیستم های خنک کننده بر اساس نوع سرورها متنوع هستند و هر سروری ممکن است سیستم خنک کننده خاص خود را داشته باشد که با دیگری کاملا ...

قیمت : ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال