قیمت سرور های سوپرماکرو، خط سبز، فروش مادر بردهای سرور،مادربرد سوپرماکرو،قیمت سرور supermicro

  |   قیمت سرور های سوپرماکرو، خط سبز، فروش مادر بردهای سرور،مادربرد سوپرماکرو،قیمت سرور supermicro
X10SAE

X10SAE

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته ...

قیمت : تماس بگیرید

+X10DRC-LN4

+X10DRC-LN4

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراح ...

قیمت : تماس بگیرید

X10DAI

X10DAI

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراحی مادربرد با بالاترین ا ...

قیمت : تماس بگیرید

X10SLH-F

X10SLH-F

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طرا ...

قیمت : تماس بگیرید

X11SSH-F

X11SSH-F

...

قیمت : تماس بگیرید

X11SSL-F

X11SSL-F

...

قیمت : تماس بگیرید

X10DAC

X10DAC

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراحی ...

قیمت : تماس بگیرید