قیمت سرور سوپرماکرو، خط سبز، قیمت سرور supermicro

  |   قیمت سرور سوپرماکرو، خط سبز، قیمت سرور supermicro
SC826BE16-R920LPB

SC826BE16-R920LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خود ...

قیمت : تماس بگیرید

SC825TQ-R740LPB

SC825TQ-R740LPB

کیس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خ ...

قیمت : تماس بگیرید

SC846BE1C - R1K28B

SC846BE1C - R1K28B

...

قیمت : تماس بگیرید