قیمت سرور سوپرماکرو،خط سبز، قیمت سرور supermicro

  |   قیمت سرور سوپرماکرو،خط سبز، قیمت سرور supermicro
SC743TQ-1200B-SQ

SC743TQ-1200B-SQ

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب ...

قیمت : تماس بگیرید