اچ پی (HP)

  |   محصولات   |   اچ پی (HP)
HPE MSA 2050 12LFF

HPE MSA 2050 12LFF

...

قیمت : تماس بگیرید

HPE Proliant DL380 G10

HPE Proliant DL380 G10

جدیدترین فناوری امنیت، کارآیی و قابلیت توسعه را ارائه می‌دهد. و بر پایه قابل اعتمادترین پلتفرم محاسباتی در صنعت استاندارد می ب ...

قیمت : تماس بگیرید

(16GB 5300(2x8GB) (413015-B21

(16GB 5300(2x8GB) (413015-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

DL380 G9

DL380 G9

...

قیمت : تماس بگیرید

HPE ProLiant ML30 Gen9

HPE ProLiant ML30 Gen9

...

قیمت : تماس بگیرید

HPE ProLiant ML10 Gen9 Server

HPE ProLiant ML10 Gen9 Server

...

قیمت : تماس بگیرید

(SAN STORAGE SFF 2040 (K2R80A

(SAN STORAGE SFF 2040 (K2R80A

...

قیمت : تماس بگیرید

(1BG 2700 (358348-B21

(1BG 2700 (358348-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(2GB 2100 (301044-B21

(2GB 2100 (301044-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(16GB 5300 (2x8GB

(16GB 5300 (2x8GB

...

قیمت : تماس بگیرید

(16GB DDR4 2133P (726719-B21

(16GB DDR4 2133P (726719-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(16GB DDR4 2400T (836220-B21

(16GB DDR4 2400T (836220-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(1.2TB 10K 12G (J9F48A

(1.2TB 10K 12G (J9F48A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS تو ...

قیمت : تماس بگیرید

(300GB 10K 12G (785067-B21

(300GB 10K 12G (785067-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصر ...

قیمت : تماس بگیرید

(900GB 10K 12G (785069-B21

(900GB 10K 12G (785069-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصرفی کم ...

قیمت : تماس بگیرید

(1.8TB10K 12G (791034-B21

(1.8TB10K 12G (791034-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مص ...

قیمت : تماس بگیرید

(1.2TB 10K 12G (781518-B21

(1.2TB 10K 12G (781518-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مص ...

قیمت : تماس بگیرید

(146GB 10K (507125-B21

(146GB 10K (507125-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB 7.2K 12G3.5 (J9F43A

(6TB 7.2K 12G3.5 (J9F43A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالامناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصرفی کم ...

قیمت : تماس بگیرید

Storage D2700 AJ941A

Storage D2700 AJ941A

...

قیمت : تماس بگیرید

(72GB 10K 3G  (384842-B21

(72GB 10K 3G (384842-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصر ...

قیمت : تماس بگیرید

(146GB 15K  (347708-B22

(146GB 15K (347708-B22

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصر ...

قیمت : تماس بگیرید

(146GB 15K 6G  (512547-B21

(146GB 15K 6G (512547-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

(300GB 10K 6G  (507127-B21

(300GB 10K 6G (507127-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

(300GB 15K 6G  (627117-B21

(300GB 15K 6G (627117-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

(600GB 10K (581286-B21

(600GB 10K (581286-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS ت ...

قیمت : تماس بگیرید

(900GB 10K 6G  (619291-B21

(900GB 10K 6G (619291-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان م ...

قیمت : تماس بگیرید

 (535586-001) FAN HP Z800

(535586-001) FAN HP Z800

...

قیمت : تماس بگیرید

(FAN +HEAT SINK HP G9 (747597-001

(FAN +HEAT SINK HP G9 (747597-001

...

قیمت : تماس بگیرید

(FAN SUPERMICRO (P0036A4

(FAN SUPERMICRO (P0036A4

...

قیمت : تماس بگیرید

(FAN SUPERMICRO (P0050AP4

(FAN SUPERMICRO (P0050AP4

...

قیمت : تماس بگیرید

  (FAN  SUPERMICRO  (P0048AP4

(FAN SUPERMICRO (P0048AP4

...

قیمت : تماس بگیرید

(FAN SUPERMICRO (P0048P

(FAN SUPERMICRO (P0048P

...

قیمت : تماس بگیرید

(FAN SUPERMICRO (P0048PS

(FAN SUPERMICRO (P0048PS

...

قیمت : تماس بگیرید

(72GB 10K  (286714-B22

(72GB 10K (286714-B22

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصر ...

قیمت : ریال

(72GB 15K 6G  (512545-B21

(72GB 15K 6G (512545-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصر ...

قیمت : تماس بگیرید

(500GB 7.2K 6G  (507610-B21

(500GB 7.2K 6G (507610-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مص ...

قیمت : تماس بگیرید

(4GB 5300(2x2GB) (397413-B21

(4GB 5300(2x2GB) (397413-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(8GB 5300(2x4GB) (397415-B21

(8GB 5300(2x4GB) (397415-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(8GB DDR3 10600R (500662-B21

(8GB DDR3 10600R (500662-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(8GB DDR3 12800R (647899-B21

(8GB DDR3 12800R (647899-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(16GB DDR3 10600R (627812-B21

(16GB DDR3 10600R (627812-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(16GB DDR3 12800R (672631-B21

(16GB DDR3 12800R (672631-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(16GB DDR3 14900R (708641-B21

(16GB DDR3 14900R (708641-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(32GB DDR4 2400T (805351-B21

(32GB DDR4 2400T (805351-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(16GB DDR4 2400 (805349-B21

(16GB DDR4 2400 (805349-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(HPE 16GB 2RX8 PC4-2133E (805671-B21

(HPE 16GB 2RX8 PC4-2133E (805671-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(1TB 7.2K 6G  (605835-B21

(1TB 7.2K 6G (605835-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS تو ...

قیمت : تماس بگیرید

(300GB 15K 6G  (652611-B21

(300GB 15K 6G (652611-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

(300GB 10K 6G  (652564-B21

(300GB 10K 6G (652564-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان م ...

قیمت : تماس بگیرید

(600GB 10K 6G  (652583-B21

(600GB 10K 6G (652583-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان م ...

قیمت : تماس بگیرید

(900GB 10K 6G  (652589-B21

(900GB 10K 6G (652589-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS تو ...

قیمت : تماس بگیرید

(1.2TB 10K 6G  (718160-B21

(1.2TB 10K 6G (718160-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توا ...

قیمت : تماس بگیرید

(146GB 15K 6G  (652605-B21

(146GB 15K 6G (652605-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توا ...

قیمت : تماس بگیرید

(1TB 7.2K 6G  (652749-B21

(1TB 7.2K 6G (652749-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

(500GB 7.2K 6G  (652745-B21

(500GB 7.2K 6G (652745-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

(300GB 15K 12G  (759208-B21

(300GB 15K 12G (759208-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان م ...

قیمت : تماس بگیرید

(600GB 10K 12G  (J9F46A

(600GB 10K 12G (J9F46A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان م ...

قیمت : تماس بگیرید

(600GB 15K 6G  3.5 (AP860A

(600GB 15K 6G 3.5 (AP860A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

(600GB 15K 12G  (759212-B21

(600GB 15K 12G (759212-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصرفی کم ...

قیمت : تماس بگیرید

(900GB 10K 12G (J9F47A

(900GB 10K 12G (J9F47A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان م ...

قیمت : تماس بگیرید

(1.8TB 10K 12G (J9F49A

(1.8TB 10K 12G (J9F49A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصرفی ک ...

قیمت : تماس بگیرید

(2TB 7.2K 6G  3.5 (AW555A

(2TB 7.2K 6G 3.5 (AW555A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

(2TB 7.2K 6G 3.5  (507616-B21

(2TB 7.2K 6G 3.5 (507616-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مص ...

قیمت : تماس بگیرید

(600GB 15K 12G  (J9F42A

(600GB 15K 12G (J9F42A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مص ...

قیمت : تماس بگیرید

(1.2TB 10K (718162-B21

(1.2TB 10K (718162-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS ...

قیمت : تماس بگیرید

(DVD-RW G9 (726537-B21

(DVD-RW G9 (726537-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(662522-001) HEAT SINK HP G8+

(662522-001) HEAT SINK HP G8+

سیستم های خنک کننده بر اساس نوع سرورها متنوع هستند و هر سروری ممکن است سیستم خنک کننده خاص خود را داشته باشد که با دیگری کاملا ...

قیمت : تماس بگیرید

DL380 G9 LFF

DL380 G9 LFF

در سرورهای HP ProLiant DL380 G9 قابلیت های بسیار زیادی در نظر گرفته شده است که از جمله می توان پشتیبانی از سی پی یوهای ...

قیمت : تماس بگیرید

HBA 16GB SN1000Q 1PORT

HBA 16GB SN1000Q 1PORT

...

قیمت : تماس بگیرید

(NC 560 SFP (665249-B21

(NC 560 SFP (665249-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

2TB 7.2K 12G (765466-B21)

2TB 7.2K 12G (765466-B21)

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصر ...

قیمت : تماس بگیرید

600GB 10K 12G (781516-B21)

600GB 10K 12G (781516-B21)

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصرفی کمتر ...

قیمت : تماس بگیرید

300GB 10K (350964-B22)

300GB 10K (350964-B22)

...

قیمت : تماس بگیرید

146GB 15K (347708-B22)

146GB 15K (347708-B22)

...

قیمت : تماس بگیرید

(Power HP 750W  (512327-B21

(Power HP 750W (512327-B21

پاور سرور وظیفه دارد تا انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات سرور را تامین کند. منبع تغذیه جریان متناوب شهری را به جریان مستقیم مورد ...

قیمت : تماس بگیرید

(POWER HP 1400W (720620-B21

(POWER HP 1400W (720620-B21

پاور سرور وظیفه دارد تا انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات سرور را تامین کند. منبع تغذیه جریان متناوب شهری را به جریان مستقیم مورد ن ...

قیمت : تماس بگیرید

(Power HP 500W  (720478-B21

(Power HP 500W (720478-B21

پاور سرور وظیفه دارد تا انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات سرور را تامین کند. منبع تغذیه جریان متناوب شهری را به جریان مستقیم مورد ن ...

قیمت : تماس بگیرید

(Power HP 460W  (656362-B21

(Power HP 460W (656362-B21

پاور سرور وظیفه دارد تا انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات سرور را تامین کند. منبع تغذیه جریان متناوب شهری را به جریان مستقیم مورد ن ...

قیمت : تماس بگیرید

         (Power HP 800W  (720479-B21

(Power HP 800W (720479-B21

پاور سرور وظیفه دارد تا انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات سرور را تامین کند. منبع تغذیه جریان متناوب شهری را به جریان مستقی ...

قیمت : تماس بگیرید

(Power HP 750W  (656363-B21

(Power HP 750W (656363-B21

پاور سرور وظیفه دارد تا انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات سرور را تامین کند. منبع تغذیه جریان متناوب شهری را به ج ...

قیمت : تماس بگیرید

NC 360 T

NC 360 T

...

قیمت : تماس بگیرید

(Caddy 2.5 G7 - G8 (500223-001

(Caddy 2.5 G7 - G8 (500223-001

...

قیمت : تماس بگیرید

(LC to LC Cable (AJ835A

(LC to LC Cable (AJ835A

...

قیمت : تماس بگیرید

(SFP 8GB (AJ718A

(SFP 8GB (AJ718A

...

قیمت : تماس بگیرید

(Caddy 3.5 G7 (373211-001

(Caddy 3.5 G7 (373211-001

...

قیمت : تماس بگیرید

(Caddy 3.5 G8 (651314-001

(Caddy 3.5 G8 (651314-001

...

قیمت : تماس بگیرید

(NC 533FLR-T (700759

(NC 533FLR-T (700759

...

قیمت : تماس بگیرید

(NC 331FLR (684208-B21

(NC 331FLR (684208-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(NC 331FLR (684208-B21

(NC 331FLR (684208-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(P440AR 2GB (726736-B21

(P440AR 2GB (726736-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(CARD RAID LSI (9261-8I

(CARD RAID LSI (9261-8I

...

قیمت : تماس بگیرید

(P840AR 2GB (843199-B21

(P840AR 2GB (843199-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(CACHE BATTERY BACKUP LSI (9261

(CACHE BATTERY BACKUP LSI (9261

...

قیمت : تماس بگیرید

(HBA 82Q 8GB (AJ764A

(HBA 82Q 8GB (AJ764A

...

قیمت : تماس بگیرید

LC to LC Cable (AJ836A)

LC to LC Cable (AJ836A)

...

قیمت : تماس بگیرید

(450GB 10K 6G  (652572-B21

(450GB 10K 6G (652572-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان م ...

قیمت : تماس بگیرید

Storage D3700 QW967A

Storage D3700 QW967A

...

قیمت : تماس بگیرید

(72GB 15K  (286778-B22

(72GB 15K (286778-B22

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصرف ...

قیمت : تماس بگیرید