سوپرمایکرو (Supermicro)

  |   محصولات   |   سوپرمایکرو (Supermicro)
X11SSH-F

X11SSH-F

...

قیمت : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

X11SSL-F

X11SSL-F

...

قیمت : ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

+X10DRC-LN4

+X10DRC-LN4

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراحی ...

قیمت : ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

X10SAE

X10SAE

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته ط ...

قیمت : ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال

X10DAX

X10DAX

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته ...

قیمت : ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

X10DAC

X10DAC

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراحی ما ...

قیمت : ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

X10DAI

X10DAI

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراحی مادربرد با بالاترین است ...

قیمت : ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

X10SLH-F

X10SLH-F

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراحی ...

قیمت : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

X10SRA-F

X10SRA-F

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراحی مادربرد با بالاتری ...

قیمت : ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

X10DRL-IT

X10DRL-IT

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراح ...

قیمت : ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC846BE1C - R1K28B

SC846BE1C - R1K28B

...

قیمت : ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC826BE16-R920LPB

SC826BE16-R920LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خود م ...

قیمت : ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC825TQ-R740LPB

SC825TQ-R740LPB

کیس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خود ...

قیمت : ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC743TQ-1200B-SQ

SC743TQ-1200B-SQ

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SC733TQ-665B

SC733TQ-665B

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خود ...

قیمت : ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

SC7321-500B

SC7321-500B

...

قیمت : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SC825TQ-600LPB

SC825TQ-600LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اسا ...

قیمت : ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC745TQ-R920B

SC745TQ-R920B

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس ا ...

قیمت : تماس بگیرید

X9DRL-3F

X9DRL-3F

...

قیمت : ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

X10DRI

X10DRI

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته ...

قیمت : ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

X10SRA-F

X10SRA-F

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراحی مادربرد با بالاترین ...

قیمت : تماس بگیرید